قرمز سبز آبي خاکستري
دانش، زنده كننده جان و روشني بخش خرد و كشنده ناداني است . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت