قرمز سبز آبي خاکستري
كوتاهى در كار را پشيمانى بار است و دور انديشى را سلامت در كنار . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت