قرمز سبز آبي خاکستري
مردم دنيا همچون سوارانند كه در خوابند و آنان را مى‏رانند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت